Dohoda „Cesta na trh práce 2.“, zverejnené 28.03.2019

Darovacia zmluva na podporu a rozvoj športu, zverejnené 21.3.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov, zvrejnené 25.2.2019

Zmluva SlovakTelekom, zverejnené 1.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb s RRA, zverejnené 6.7.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. 191KE040009, zverejnené 10.8.2017

 

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach