Zmluva o bežnom účte 2, zverejnené 25.06.2019

Zmluva o bežnom účte 1, zverejnené 27.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051R203-511-23 zo dňa 22.03.2019, zverejnené 25.06.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov, zverejnené 31.5.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051R203-511-23, zverejnené 29.03.2019

Dohoda „Cesta na trh práce 2.“, zverejnené 28.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP 309190S636, zverejnené 25.03.2019

Darovacia zmluva na podporu a rozvoj športu, zverejnené 21.3.2019

Zmluva Slovak Telekom, zverejnené 1.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb s RRA, zverejnené 6.7.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. 191KE040009, zverejnené 10.8.2017

 

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach