Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD