15. marca 2017

Mužská folklórna spevácka skupina LUČANE

  Naša mužská spevácka skupina „Lučane“ založená v roku 2002 už niekoľko rokov šíri doma, v blízkom regióne i v zahraničí (Maďarsko, Rumunsko) ľudové piesne našich otcov a materí. Počas roka skupina vystupuje na miestnych slávnostiach obce Lúčky ako […]
15. februára 2017

Slovenský zväz telesne postihnutých

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých […]
14. februára 2017

Obecný športový klub Pavlovce nad Uhom

Športový klub ( ŠK ) v Pavlovciach nad Uhom vznikol v roku 1945, ktorého zakladateľom bol miestny učiteľ Andrej Solej a zo začiatku niesol názov ŠK Zemplín Pavlovce nad Uhom. O 4 roky neskôr sa premenovanie klubu zmenilo […]
14. februára 2017

Dobrovoľný hasičský zbor Hatalov

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dobrovoľná […]
14. februára 2017

Dobrovoľný hasičský zbor Žbince

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dobrovoľná […]
14. februára 2017

Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Ako už z názvu vyplýva snažíme sa vlastnými rukami zachrániť renesančný Seniansky kaštieľ, ktorý je pýchou nášho okolia. Krásne prostredie kaštieľa je korunované jeho bezprostredným okolím vtáčieho raja Senianskych rybníkov. Kaštieľ reprezentujúci našu vlastnú históriu nám umožňuje robiť […]
13. februára 2017

Folklórna skupina Hatalovčan

Folklórna skupina Hatalovčan vznikla v máji 2011 v obci Hatalov. Skupina má 23 členov – 11 mužov a 12 žien. Vo svojich vystúpeniach sa prezentuje tancom, spevom, hovoreným slovom a pásmami ako Fašangi , Stavene mája, Vilija , […]
1. júna 2016

Folklórna skupina Škucirka

Sme folklórna skupina Škucirka z Pavloviec nad Uhom. Sme ľudia, ktorí majú radi folklór. Chceme naše zvyky a tradície ukázať ľuďom a pritom potešiť ich oči i sluch. https://www.facebook.com/skucirka/
30. mája 2016

SOS/BirdLife Slovensko

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Nadväzuje na činnosť a tradície Československé ornitologické společnosti (založená 1926) a je priamym […]

Prehľad členov v tabuľke:

Folkórna skupina Lučane 072 34 Lúčky 114
Folkórny súbor Hatalovčan 072 16 Hatalov 249
Folkórny súbor Škucirka Mlynská 572/ 135, 072 14 Pavlovce
Nadácia na záchranu a obnovu Senianskeho kaštieľa 072 13 Senné 7
Dobrovoľný hasičský zbor Hatalov 072 16 Hatalov 135
Dobrovoľný hasičský zbor Žbince 072 16 Žbince 34
Občianske združenie Reseth 072 34 Hažín 122
OZ LAVIENA Hatalov 193, 072 16 Hatalov
Slovenský zväz telesne postihnutých , občianske združenie 072 54 Bajany 134
SOS Bird Life 072 13 Senné 3/ Sídlo: Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava-Ružinov
Obecný športový klub Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Poľovnícke združenie –Jastrab Michalovce Iňačovce 24, 072 11 Čečehov
ZŠ a MŠ Palín – Ing. Eva Tchuriková 072 13 Palín 146
ZŠ a MŠ Zalužice 072 34 Zalužice 450

 

Zdieľať na sociálnych sieťach