11. júna 2019

Animácia a oživenie OZ Medzi riekami

Animácie a oživenie OZ Medzi riekami
11. júna 2019

Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
6. júla 2017

Spoznaj svoj región na bicykli

Karpatská nadácia rozdelila 6 neziskovým organizáciám z košického a prešovského kraja finančnú podporu v celkovej výške 10 100 EUR a OZ Medzi riekami je medzi nimi. Grantová výzva MÁME RADI VÝCHOD 2017 oslovila viac ako 60 organizácií, ktoré sa tento rok […]
30. mája 2016

Územný plán mikroregiónu Juh Šíravy – urbanistická štúdia

Územný plán mikroregiónu Juh Šíravy – urbanistická štúdia
30. mája 2016

Urbanistická štúdia Zemplínskej šíravy – I. Etapa

Urbanistická štúdia Zemplínskej šíravy – I. Etapa: štúdia ekologickej únosnosti rekreačného priestoru  Zemplínskej šíravy
30. mája 2016

Projekt – Územný plán mikroregiónu Juh Šíravy – prieskumy a rozbory

Územný plán mikroregiónu Juh Šíravy – prieskumy a rozbory