Pripravované projekty

1. júna 2016

Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie

Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie, podporený v rámci programu LIFE NATURE, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a ochrana hniezdiacich a migrujúcich vtákov. Projekt začala realizovať Štátna ochrana prírody v spolupráci so Slovenskou ornitologickou […]