Aktivity v regióne

26. mája 2017

Prístup „CLLD“

Čo je CLLD? Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a […]
26. mája 2017

Čo je MAS?

MAS v programovom období 2014 – 2020 Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích […]
5. mája 2017

Budovanie cestovného ruchu – prezentácia

Ďakujeme všetkým  zúčastneným za vytvorenie prijemnej atmosféry ale predovšetkým prednášajúcemu z Nórska a aj za jeho 4 rady ako budovať cestovný ruch Nájsť atrakcie Urobiť z atrakcií produkty pre CR Mať „sprievodcov“ – byť si vedomí a znalí […]
7. apríla 2017

Vítanie žeriavov popolavých sa vydarilo

V sobotu 1.apríla na Deň vtákov sa v obci Senné v okrese Michalovce uskutočnilo tradičné podujatie s názvom Vítanie žeriavov 2017. Vítanie žeriavov 2017 v Sennom je s veľkým úspechom za nami. Deň vtákov sme oslavovali aj v CHVÚ Senianske rybníky […]
30. marca 2017

TOP PODUJATIA „Medzi riekami“ 2017