10. septembra 2017

Zásobník projektových zámerov

Milí spoluobčania, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o vyplnenie nášho Zásobníka projektových zámerov. Tento formulár bol vytvorený Občianskym združením Medzi riekami, pretože rozvoj územia nie je možné zabezpečiť prácou jedného alebo dvoch ľudí, je to dlhodobá spolupráca všetkých […]
1. júna 2016

Pátrame po starých studniach

Ak niekto objaví, alebo vie o akejkoľvek váhadlovej studni v našom regióne, má možnosť túto informáciu posunúť prostredníctvom tejto ankety nášmu združeniu. Pripravujeme zoznam týchto studní a ak sa nám naskytne príležitosť, tak budeme iniciovať výzvu na záchranu, […]