8. marca 2017

Základné informácie o pamiatkách v regióne

Územie OZ MR je málo bohaté na kultúrne a historické pamiatky, či archeologické náleziská. Napriek tomu, návštevníci tu stále môžu obdivovať niekoľko kultúrnych pamiatok. Ide najmä o stavby kostolov, a to rímskokatolícke, gréckokatolícke aj reformované. Kostoly gréckokatolíckeho obradu sa zvyknú […]
3. júna 2016

Kaštieľ Senné

Národná kultúrna pamiatka kaštieľ Senné bol postavený v 16. storočí zemepánmi Dobóovcami ako kúria, neskôr v 17. storočí  bol prestavaný v duchu renesancie. Šľachtické rody Vécseyovcov a Sztárayovcov ho využívali ako hospodárske sídlo a lovecký kaštieľ pre slávne poľovačky vtáctva. Okolie kaštieľa je […]
26. mája 2016

Vahadlové studne

Zhruba sto rokov starú, vahadlovú studňu, ktorá kedysi slúžila na napájanie dobytka, si môžu obzrieť turisti, ktorí prejdú náučným chodníkom pri Senianskych rybníkoch v okrese Michalovce. Iňačovská studňa je atrakciou významnej slovenskej ornitologickej lokality. Takýchto studní bolo v […]