Podnikanie v regióne

28. septembra 2017

Virtuálna pracovná skúsenosť

Prekonávanie bariér medzi odbornými školami a podnikmi v poľnohospodárstve a potravinárstve je hlavným cieľom projektu, ktorého prvou etapou bola príprava desiatich e-learningových videí s manažérmi podnikov, aj na území Zemplína. Do projektu sa priamo z územia nášho OZ zapojila Pekáreň Kelpek. Študenti […]
28. mája 2016

Zoznam podnikateľov

AGRO- BIO Závadka s.r.o. Závadka AB č.s. 142, 072 33 Závadka Agrospol Čečehov s.r.o. 072 11 Čečehov Eastgarden s.r.o. 072 11 Čečehov 94 Espresso Maja Prevádzka Zemplínska Široká/ Sídlo: Záhor 208, 072 53 Sobrance Farma Zemplín s.r.o. Prevádzka: […]
28. mája 2016

Prehľad podnikateľských subjektov

V obciach, ktoré sú členmi OZ Medzi riekami je zaregistrovaných spolu 1125 subjektov, z toho 930 je podnikateľských. Štruktúra subjektov je uvedená v nasledovnej tabuľke. forma počet poznámka Akciová spoločnosť 2 Družstvo 12 3 v likvidácii Slobodné povolanie 82 Komanditná spoločnosť 1 […]