10. marca 2017

Príroda v regióne

Predmetné územie je súčasťou druhej najväčšej nížiny na Slovensku – Východoslovenskej nížiny a nachádza sa v jej severnej časti. Cez územie pretekajú významnejšie rieky – na západe Laborec, na juhu Uh, ich sútok sa nachádza pri obci Stretavka. […]
9. marca 2017

Jar už do „Vtáčieho raja“ prichádza

V týchto dňoch to už na východe Slovenska v regióne „Medzi riekami“ prepuklo. Zo dňa na deň sa koncom februára oteplilo, po viac ako dvoch mesiacoch rýchlo mizne sneh a ľad z lúk, polí, riek a kanálov. Vtáky ako keby […]
30. mája 2016

Senianske rybníky pri Iňačovciach

Toto jedinečné územie s rozlohou len vyše 2700 ha je u nás najvýznamnejšou lokalitou pre hniezdenie a migráciu vtáctva s celoeurópskym významom. Centrálnu časť územia tvorí rybničná sústava s viac ako 20 rybníkmi. V jej severnej časti sa nachádza najväčší z nich s rozlohou 213,31 […]
26. mája 2016

Vahadlové studne

Zhruba sto rokov starú, vahadlovú studňu, ktorá kedysi slúžila na napájanie dobytka, si môžu obzrieť turisti, ktorí prejdú náučným chodníkom pri Senianskych rybníkoch v okrese Michalovce. Iňačovská studňa je atrakciou významnej slovenskej ornitologickej lokality. Takýchto studní bolo v […]