28. mája 2016

Zaujímavosti a zvláštnosti

Typická pre predmetný región je blízkosť 3 hraníc – ukrajinskej, maďarskej aj poľskej. Najmä blízkosť Ukrajiny môže v blízkej budúcnosti zohrať významnú úlohu pri rozvoji cieľovej oblasti. Potenciálnej spolupráci s Ukrajinou by mala napomôcť aj jednoduchšia a plynulejšia […]