Zásobník projektových zámerov

Milí spoluobčania, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o vyplnenie nášho Zásobníka projektových zámerov. Tento formulár bol vytvorený Občianskym združením Medzi riekami, pretože rozvoj územia nie je možné zabezpečiť prácou jedného alebo dvoch ľudí, je to dlhodobá spolupráca všetkých subjektov, ktorí v území žijú a vyvíjajú aktivity, či už podnikateľské alebo…

čítať viac

Lúčky

História Do dnešných dní najstaršiu písomnú zmienku o obci Lúčky poznáme z latinskej listiny datovanej 11. marcom 1336. V roku 1418 je v našej obci doložené patrocínium (zasvätenie) Štefana Kráľa. V stredoveku tu stál kostol a Lúčky boli sídlo stredovekej rímskokatolíckej farnosti. Lúčky (uvedené pod názvom „Vámoslucska“) boli najprv fíliou kalvínskej…

čítať viac

Pátrame po starých studniach

Ak niekto objaví, alebo vie o akejkoľvek váhadlovej studni v našom regióne, má možnosť túto informáciu posunúť prostredníctvom tejto ankety nášmu združeniu. Pripravujeme zoznam týchto studní a ak sa nám naskytne príležitosť, tak budeme iniciovať výzvu na záchranu, revitalizáciu a propagáciu týchto studní, ktoré nám a našim potomkom priblížia život…

čítať viac

Prehľad podnikateľských subjektov

V obciach, ktoré sú členmi OZ Medzi riekami je zaregistrovaných spolu 1125 subjektov, z toho 930 je podnikateľských. Štruktúra subjektov je uvedená v nasledovnej tabuľke. forma počet poznámka Akciová spoločnosť 2 Družstvo 12 3 v likvidácii Slobodné povolanie 82 Komanditná spoločnosť 1 Samostatne hospodáriaci roľník 62 Spoločnosť s ručením obmedzeným 170 Verejná obchodná spoločnosť 1…

čítať viac

Podnikatelia

V obciach, ktoré sú členmi OZ Medzi riekami je zaregistrovaných spolu 1125 subjektov, z toho 930 je podnikateľských. Štruktúra subjektov je uvedená v nasledovnej tabuľke. forma počet poznámka Akciová spoločnosť 2   Družstvo 12 3 v likvidácii Slobodné povolanie 82   Komanditná spoločnosť 1   Samostatne hospodáriaci roľník 62   Spoločnosť s ručením obmedzeným 170…

čítať viac

Nová webstránka

Vitajte na novej webstránke! Táto stránka je určená nielen našim členom, ale všetkým návštevníkom, priateľom a sympatizantom nášho združenia a regiónu. Tento moderný komunikačný kanál bude plniť prezentačnú úlohu pre potenciálnych návštevníkov a pre tých záujemcov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji nášho regiónu.

čítať viac

Bajany

História Názov obce je doložený z roku 1370 ako Bayanhaza, z roku 1439 ako Kysmerkowcz a. n. Bayan, z roku 1786 ako Bonyesty, z roku 1920 ako Bajanház, z roku 1927 ako Bajany; po maďarsky Bajanháza. Obec bola administratívne začlenená pod Užskú župu; pred rokom 1960 pod okres Veľké Kapušany,…

čítať viac