Projekt – Príprava stratégie miestneho rozvoja

Prijímateľ: Občianske združenie Medzi riekami   Názov projektu: Príprava stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je sformovanie životaschopného verejno-súkromného partnerstva za účelom prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v súlade s princípmi LEADER.   Číslo projektu: 191KE040009                                Začiatok realizácie aktivít projektu:…

čítať viac

Príroda v regióne

Predmetné územie je súčasťou druhej najväčšej nížiny na Slovensku – Východoslovenskej nížiny a nachádza sa v jej severnej časti. Cez územie pretekajú významnejšie rieky – na západe Laborec, na juhu Uh, ich sútok sa nachádza pri obci Stretavka. Na severe s územím susedí Zemplínska Šírava. Okrem Laborca a Uhu územím…

čítať viac

Základné informácie o pamiatkách v regióne

Územie OZ MR je málo bohaté na kultúrne a historické pamiatky, či archeologické náleziská. Napriek tomu, návštevníci tu stále môžu obdivovať niekoľko kultúrnych pamiatok. Ide najmä o stavby kostolov, a to rímskokatolícke, gréckokatolícke aj reformované. Kostoly gréckokatolíckeho obradu sa zvyknú vyznačovať krásne zdobeným Ikonostasom – stenou s ikonami. Na území OZ MR sa…

čítať viac

Hliva ustricová na predaj

Ponúkame na predaj hlivu ustricovú, ktorú pestujeme vo voľnej prírode na pňoch. „Hliva ustricová je liečivá huba plná glukánov, ktorá urobí pre vaše zdravie viac, než by ste možno očakávali. Lekári tradičnej čínskej medicíny, kde sa používa už vyše dvetisíc rokov, jej právom dali poetický názov „božský kvet“. Hliva obsahuje betaglukány…

čítať viac

Európske dni vtáctva 2016

EuroBirdwatch 2016 (Európske dni vtáctva) sa uskutočnia už tradične počas prvého októbrového víkendu 1. a 2. októbra 2016. Na celom Slovensku pripravuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 9 rôznych podujatí pre širokú verejnosť, z ktorých 2 sa uskutočnia na dolnom Zemplíne a jedna priamo na území „Medzi riekami“       PROGRAM Zemplínska…

čítať viac

Kaštieľ v Sennom – Pozvánka

Nadácia záchrany a obnovy senianskeho kaštieľa, v spolupráci s občianskym združením Podoby zemplína a Mesta Michalovce, Vás pozývajú na oslavy jesennej rovnodennosti 24.9.2016 v kaštieli Senné. Doprava autobusom z Michaloviec je pre záujemcov pripravená zdarma! Prihlásiť sa môžete do 20.9.2016 na tel. čísle 0907143933 po 17:00 (p. Rudincová – OZ…

čítať viac

Oslavy v Zemplínskej Širokej – 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci

V obci Zemplínska Široká v dňoch 29 – 31.7.2016 OZ pripravilo jedinečné oslavy 750.výročia prvej písomnej zmienky o obci. V rámci osláv boli zorganizované kultúrno-športové podujatia. 29.7.2016 Slávnostné zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. Vladimír Mati . Počas akcie boli ocenené osobnosti za významný prínos pre obec. V programe vystúpil…

čítať viac

Eastgarden

Firma vznikla v roku 2007 ako malá rodinná firma z nadšenia pre záhradníctvo a záhradnú techniku. Postupom času, nárastom skúseností a vedomostí získaných z pravidelných školení  a hodinami strávenými prácami sa firma začala úzko špecializovať na projektovanie, výstavbu a servis zavlažovacích systémov značky GARDENA a vo všeobecnosti o technické záhradníctvo….

čítať viac

Ľudovít Tkáč

Oblasti podnikania: Rýchlo rastúce dreviny – OZE Vianočné stromčeky Lesnícke služby Ťažba dreva Extrémny  výrub stromov Fotogaléria Mapa [map lat=“48.67345″ lng=“21.94597″ height=“400″ zoom=“12″ type=“ROADMAP“ controls=“mapType“ draggable=““ icon=““ title=““ telephone=““ email=““ www=““ latlng=““][/map]  

čítať viac

Kaštieľ Senné

Národná kultúrna pamiatka kaštieľ Senné bol postavený v 16. storočí zemepánmi Dobóovcami ako kúria, neskôr v 17. storočí  bol prestavaný v duchu renesancie. Šľachtické rody Vécseyovcov a Sztárayovcov ho využívali ako hospodárske sídlo a lovecký kaštieľ pre slávne poľovačky vtáctva. Okolie kaštieľa je do dnešných dní bohaté na vtáctvo, ryby aj chránené rastliny.   Kaštieľ…

čítať viac

Nový produkt firmy Slavstroj

Spoločnosť Slavstroj začiatkom roka uviedla na trh svoj nový produkt: pieskovanie obojstranným pieskovacím boxom 1200l.  Jeho uplatnenie je v koovoobrábacom priemysle, ale aj v renovácií starých skorodovaných kovových častí automobilových veteránov.   Mapa [map lat=“48.58087″ lng=“21.91417″ height=“400″ zoom=“12″ type=“ROADMAP“ controls=“mapType“ draggable=““ icon=““ title=““ telephone=““ email=““ www=““ latlng=““][/map] [contact_box title=“Webstránka podniku“…

čítať viac

Slavstroj s.r.o.

Spoločnosť Slavstroj s.r.o. vznikla v roku 1996. Hlavným predmetom našej činnosti je kovovýroba a strojárska výroba. Nosným prvkom nášho výrobného programu do roku 2000 bola výroba veľkoobjemových kontajnerov. Po prieskume trhu po roku 2000 a zvládnutí techologickej prípravy výroby sa nosným prvkom výrobného programu stala výroba potrubných uložení podľa ON,STN…

čítať viac

SOS/BirdLife Slovensko

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Nadväzuje na činnosť a tradície Československé ornitologické společnosti (založená 1926) a je priamym nástupcom Slovenskej ornitologickej spoločnosti (založená 1985) a Spoločnosti pre ochranu vtáctva na…

čítať viac

Senianske rybníky pri Iňačovciach

Toto jedinečné územie s rozlohou len vyše 2700 ha je u nás najvýznamnejšou lokalitou pre hniezdenie a migráciu vtáctva s celoeurópskym významom. Centrálnu časť územia tvorí rybničná sústava s viac ako 20 rybníkmi. V jej severnej časti sa nachádza najväčší z nich s rozlohou 213,31 ha, ktorý bol vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu Senianske rybníky. NPR je tiež…

čítať viac

Zoznam podnikateľov

AGRO- BIO Závadka s.r.o. Závadka AB č.s. 142, 072 33 Závadka Agrospol Čečehov s.r.o. 072 11 Čečehov Eastgarden s.r.o. 072 11 Čečehov 94 Espresso Maja Prevádzka Zemplínska Široká/ Sídlo: Záhor 208, 072 53 Sobrance Farma Zemplín s.r.o. Prevádzka: Hnojné/ Sídlo: Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce Ing. Arch. Eva Kutášová…

čítať viac

Najvýznamnejšie udalosti regiónu

Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia regionálneho významu patria: Čečehovský polmaratón, folklórny festival „Zalužicky poľo“. V lete sú organizované rôzne festivaly menšieho významu, vo viacerých obciach sa komunita stretáva počas celého roka pri príležitostiach ako napr. rôzne plesy a zábavy na začiatku roka, neskôr oslavy Dňa matiek a Dňa detí. V zime sú to…

čítať viac

Zaujímavosti a zvláštnosti

Typická pre predmetný región je blízkosť 3 hraníc – ukrajinskej, maďarskej aj poľskej. Najmä blízkosť Ukrajiny môže v blízkej budúcnosti zohrať významnú úlohu pri rozvoji cieľovej oblasti. Potenciálnej spolupráci s Ukrajinou by mala napomôcť aj jednoduchšia a plynulejšia prevádzka zrekonštruovaného hraničného prechodu Vyšné Nemecké aj prechod Ubľa – Malyj Bereznyj….

čítať viac

Čierne Pole

História Názov obce je doložený z roku 1828 ako Fekete-Mezó, z roku 1863 ako Feketemezó, z roku 1920 ako Čierno Pole, z roku 1927 ako Čierne Pole; po maďarsky Feketemező. Obec bola administratívne začlenená pod Užskú župu; pred rokom 1960 pod okres Veľké Kapušany, kraj Prešov; po roku 1960 pod…

čítať viac

Dúbravka

História Názov obce je doložený z roku 1409 ako Dobroka, z roku 1560 ako Dobroka, z roku 1786 ako Dubrawka; po maďarsky Dubróka, Dobróka. Dnešný názov obce je Dúbravka, odvodený od slova dub. Tento symbol je zobrazený aj v obecnom erbe. Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960…

čítať viac

Hatalov

História Najstaršiu písomnú zmienku o tunajšom sídle nachádzame v roku 1326 a v tomto období patrilo k podišovskému panstvu rodiny Ákoš. V písomných záznamoch z 14. až 16. storočia sa obec vyskytuje pod názvom Gatal a Gataly a v tom čase patrila miestnym zemanom, z ktorých minimálne jeden študoval na viedenskej univerzite.  Patrila viacerým zemepánom. V roku 1505…

čítať viac

Hažín

História História Hažína, s prvou písomnou zmienkou z roku 1336, od stredoveku súvisí s históriou michalovského panstva, ktorého bola obec súčasťou. Názov obce z roku 1336 je doložený ako Kysgesun, z roku 1337 ako Eghazatlangesun, z roku 1419 ako Wygeson, z roku 1520 ako Kysgesen, z roku 1808 ako Hazín; po…

čítať viac

Hnojné

 História Prvá písomná správa o obci je z roku 1390 ako Hnoyna, kedy sa o vlastníctvo územného majetku dediny súdili šľachtici z Michaloviec. Ďalší záznam o obci z roku 1419 je s označením obce ako Hnoyna an Rewche, z roku 1808 ako Hnojná, z roku 1920 ako Hnojné; po maďarsky Hanajna….

čítať viac

Iňačovce

História Prvá písomná zmienka o obci Iňačovce sa datuje do roku 1417, kedy sa nazývala Solmus. Táto najstaršia známa priama písomná zmienka o Iňačovciach pochádza z latinskej listiny kráľa Žigmunda z roku 1417. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1808 je písomne doložený názov Jeňaššowce, z…

čítať viac

Jastrabie pri Michalovciach

História Názov obce je doložený z roku 1337 ako Lygetherth vulgo Yestrebeluka, z roku 1364 ako Jeztreb, z roku 1920 ako Jastrabie, z roku 1960 ako Jastrabie pri Michalovciach; po maďarsky Jesztreb, Alsókánya. Obec bola administratívne začlenená pod Užskú župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov, po roku…

čítať viac

Lastomír

História Obec sa spomína od roku 1288 ako zemepánsky majetok Lezthemer, z roku 1302 Leztemer, z roku 1389 ako Lestemir, z roku 1391 ako Kysleztemer, z roku 1412 ako Fel Leztemer, z roku 1773 ako Lastomír, maďarsky Lasztomir. V roku 1288 sa spomína ako zemiansky majetok. Patrila viacerým zemepánom, v…

čítať viac

Zemplínske Kopčany

História Názov obce je doložený z roku 1322 ako Higi, z roku 1351 ako Hegi, z roku 1773 ako Kopcsany, z roku 1808 ako Kopčany; po maďarsky Hegyi. Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj…

čítať viac