Občianske združenie Medzi riekami

Miestna akčná skupina

Zemplínska Široká 304

07213 Zemplínska Široká

IČO: 42108811

e-mail kancelária:      kancelaria@medziriekami.sk

e-mail manažér:         manazer@medziriekami.sk

e-mail ekonóm:          ekonom@medziriekami.sk

tel.:                              0910 721 075