Štefan Ďurovčík

* 13.1.1936 Palín † 8.10.1986 Martin knihovník – bibliograf Študoval v Michalovciach a v Bratislave. Pôsobil ako knihovník v Bratislave, redaktor časopisu Čitateľ, vedúci Bibliografického odboru MS v Martine, učiteľ na Katedre knihovedy a vedeckých informácií na FF UK v Bratislave, na Strednej knihovníckej škole v Martine, vedecký tajomník MS,…

čítať viac

Juraj Pado

Narodil sa 20. marca 1922 v Čečehove v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil vo Vrbovci (dnes Vrbovská ulica v Michalovciach) a v rodisku, do meštianky v Michalovciach. Nakoľko mu sociálne pomery v rodine nedávali možnosť ukončiť stredoškolské vzdelanie maturitou, musel ho prerušiť. Po roku práce na otcovom hospodárstve nastúpil do zamestnania na notárskom úrade v meste ako…

čítať viac