AGRO- BIO Závadka s.r.o. Závadka AB č.s. 142, 072 33 Závadka
Agrospol Čečehov s.r.o. 072 11 Čečehov
Eastgarden s.r.o. 072 11 Čečehov 94
Espresso Maja Prevádzka Zemplínska Široká/ Sídlo: Záhor 208, 072 53 Sobrance
Farma Zemplín s.r.o. Prevádzka: Hnojné/ Sídlo: Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce
Ing. arch. Eva Kutášová 072 17 Slavkovce 64
Ing. Jozef Knežo Prevádzka: Iňačovce/ Sídlo: M. Benku 13, 071 01 Michalovce
Pekáreň KELPEK s.r.o. 079 01 Čierne Pole 36
Plast-Press – Ing. Valentín Galenko Zalužice 393, 07234 Zalužice
Rybárstvo Zemplín s.r.o. Senné/ Kostolné námestie č. 1 071 01 Michalovce
Slavstroj s.r.o. 07217 Malé Raškovce 86
Štefan Počatko farma Krašok Prevádzka: Zemplínska Široká/Sídlo: Brezova 10, 071 01 Michalovce
Zelenina V.A.M. Lastomír 397, 072 37
Zdieľať na sociálnych sieťach