Dodatok 1_ Zmluva o príspevok Obec Čierne Pole

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva o príspevok Zalužice

Zmluva o príspevok Čierne Pole

Zmluva o príspevok Sliepkovce