Folkórna skupina Lučane 072 34 Lúčky 114
Folkórny súbor Hatalovčan 072 16 Hatalov 249
Folkórny súbor Škucirka Mlynská 572/ 135, 072 14 Pavlovce
Nadácia na záchranu a obnovu Senianskeho kaštieľa 072 13 Senné 7
Dobrovoľný hasičský zbor Hatalov 072 16 Hatalov 135
Dobrovoľný hasičský zbor Žbince 072 16 Žbince 34
Občianske združenie Reseth 072 34 Hažín 122
OZ LAVIENA Hatalov 193, 072 16 Hatalov
Slovenský zväz telesne postihnutých , občianske združenie 072 54 Bajany 134
SOS Bird Life 072 13 Senné 3/ Sídlo: Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava-Ružinov
Obecný športový klub Pavlovce nad Uhom Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Poľovnícke združenie –Jastrab Michalovce Iňačovce 24, 072 11 Čečehov
ZŠ a MŠ Palín – Ing. Eva Tchuriková 072 13 Palín 146
ZŠ a MŠ Zalužice 072 34 Zalužice 450
ZŠ Júlie BIlčíkovej Budkovce 072 15 Budkovce 355
Zdieľať na sociálnych sieťach