Zaujímavosti a zvláštnosti

Typická pre predmetný región je blízkosť 3 hraníc – ukrajinskej, maďarskej aj poľskej. Najmä blízkosť Ukrajiny môže v blízkej budúcnosti zohrať významnú úlohu pri rozvoji cieľovej oblasti. Potenciálnej spolupráci s Ukrajinou by mala napomôcť aj jednoduchšia a plynulejšia prevádzka zrekonštruovaného hraničného prechodu Vyšné Nemecké aj prechod Ubľa – Malyj Bereznyj….

čítať viac