Základné informácie o pamiatkách v regióne

Územie OZ MR je málo bohaté na kultúrne a historické pamiatky, či archeologické náleziská. Napriek tomu, návštevníci tu stále môžu obdivovať niekoľko kultúrnych pamiatok. Ide najmä o stavby kostolov, a to rímskokatolícke, gréckokatolícke aj reformované. Kostoly gréckokatolíckeho obradu sa zvyknú vyznačovať krásne zdobeným Ikonostasom – stenou s ikonami. Na území OZ MR sa…

čítať viac

Kaštieľ Senné

Národná kultúrna pamiatka kaštieľ Senné bol postavený v 16. storočí zemepánmi Dobóovcami ako kúria, neskôr v 17. storočí  bol prestavaný v duchu renesancie. Šľachtické rody Vécseyovcov a Sztárayovcov ho využívali ako hospodárske sídlo a lovecký kaštieľ pre slávne poľovačky vtáctva. Okolie kaštieľa je do dnešných dní bohaté na vtáctvo, ryby aj chránené rastliny.   Kaštieľ…

čítať viac

Vahadlové studne

Zhruba sto rokov starú, vahadlovú studňu, ktorá kedysi slúžila na napájanie dobytka, si môžu obzrieť turisti, ktorí prejdú náučným chodníkom pri Senianskych rybníkoch v okrese Michalovce. Iňačovská studňa je atrakciou významnej slovenskej ornitologickej lokality. Takýchto studní bolo v kraji veľmi veľa, ale v okolí Senianskych rybníkov je to posledná studňa….

čítať viac