Vitajte na webstránkach Občianskeho združenia Medzi riekami

OZ Medzi riekami so sídlom v Zemplínskej Širokej vzniklo v auguste 2009 a registrácia na Ministerstve vnútra SR prebehla 7.10.2009. Úlohou združenia je všestranne prispievať k rozvoju územia, k skvalitneniu života obyvateľov, k rozvoju komunitných iniciatív, k zvyšovaniu environmentálneho a sociálneho uvedomenia občanov v súlade so zásadami trvalo udržateľného života v prihraničnom regióne Dolného Zemplína ohraničeného riekami Laborec a Uh.

Čítaj ďalej Kontaktovať

Partneri

Aktuality