OZ Medzi riekami združuje zástupcov samosprávy, podnikateľov, neziskových organizácií a jednotlivcov.

Zdieľať na sociálnych sieťach