Zrealizovaný projekt žiadateľa Obec Palín – Zóna pre trávenie voľného času

Predmetom aktivít projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny v centrálnej časti obce Palín, pre trávenie voľného času. Realizácia pozostávala z búracích prác pôvodnej stavby, ktoré žiadateľ vykonalvo vlastnej réžii. V rámci búracích prác sa zachovala základová doska, ktorá bola následne vydláždená protišmykovou dlažbou a v jej strede sa vytvorila zelená plocha….

čítať viac

Projekt – Príprava stratégie miestneho rozvoja

Prijímateľ: Občianske združenie Medzi riekami   Názov projektu: Príprava stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je sformovanie životaschopného verejno-súkromného partnerstva za účelom prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v súlade s princípmi LEADER.   Číslo projektu: 191KE040009                                Začiatok realizácie aktivít projektu:…

čítať viac

Spoznaj svoj región na bicykli

Karpatská nadácia rozdelila 6 neziskovým organizáciám z košického a prešovského kraja finančnú podporu v celkovej výške 10 100 EUR a OZ Medzi riekami je medzi nimi. Grantová výzva MÁME RADI VÝCHOD 2017 oslovila viac ako 60 organizácií, ktoré sa tento rok uchádzali o finančnú podporu 2000 Eur z Fondu Karpatskej vandrovky. Zoznam podporených projektov 2017:…

čítať viac

Kraj, kde ľudia žijú radi

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu a udržaniu kvality prírodného prostredia cieľového územia v karpatskom regióne a zlepšenie občianskeho života – aktivizácia a zvýšenie miestnych ľudských kapacít Špecifické ciele projektu: Zvýšiť kapacitu, akcieschopnosť a partnerstvo miestnych komunít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja Zvýšiť účinnosť a inovatívnosť environmentálne šetrného rozvoja územia  cez realizáciu…

čítať viac