Príroda v regióne

Predmetné územie je súčasťou druhej najväčšej nížiny na Slovensku – Východoslovenskej nížiny a nachádza sa v jej severnej časti. Cez územie pretekajú významnejšie rieky – na západe Laborec, na juhu Uh, ich sútok sa nachádza pri obci Stretavka. Na severe s územím susedí Zemplínska Šírava. Okrem Laborca a Uhu územím…

čítať viac

Jar už do „Vtáčieho raja“ prichádza

V týchto dňoch to už na východe Slovenska v regióne „Medzi riekami“ prepuklo. Zo dňa na deň sa koncom februára oteplilo, po viac ako dvoch mesiacoch rýchlo mizne sneh a ľad z lúk, polí, riek a kanálov. Vtáky ako keby čakali za dverami. 23. februára ornitológovia zaznamenali prvý kŕdeľ 50 žeriavov popolavých…

čítať viac

Senianske rybníky pri Iňačovciach

Toto jedinečné územie s rozlohou len vyše 2700 ha je u nás najvýznamnejšou lokalitou pre hniezdenie a migráciu vtáctva s celoeurópskym významom. Centrálnu časť územia tvorí rybničná sústava s viac ako 20 rybníkmi. V jej severnej časti sa nachádza najväčší z nich s rozlohou 213,31 ha, ktorý bol vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu Senianske rybníky. NPR je tiež…

čítať viac

Vahadlové studne

Zhruba sto rokov starú, vahadlovú studňu, ktorá kedysi slúžila na napájanie dobytka, si môžu obzrieť turisti, ktorí prejdú náučným chodníkom pri Senianskych rybníkoch v okrese Michalovce. Iňačovská studňa je atrakciou významnej slovenskej ornitologickej lokality. Takýchto studní bolo v kraji veľmi veľa, ale v okolí Senianskych rybníkov je to posledná studňa….

čítať viac