Členovia výkonného výboru:

 1. Ing. Matej Repel, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, predseda výkonného výboru
 2. Ing. Iveta Pavliková, Obec Slavkovce, podpredseda výkonného výboru
 3. Ing. Miroslav Čičák, Obec Zemplínska Široká
 4. Stanislav Mráz, Obec Čečehov
 5. Mgr. Gabriel Viňanský, Obec Zalužice
 6. Vladimír Kováč, Obec Hatalov
 7. Anton Kocela, Obec Pavlovce nad Uhom
 8. Ing. Marianna Šimková, Obec Hažín
 9. Ing. Drahomíra Hlohinová, Nadácia na záchranu a obnovu senianskeho kaštieľa
 10. PaedDr. Viera Vajsová, Budkovce
 11. Ing. Eva Tchuriková, Palín
 12. Mária Korpa – Vojaková, Espresso Maja
 13. Branislav Braššo, Eastgarden s.r.o., Čečehov
 14.  Anna Balogová, Zelenina V.A.M.
 15. Ing. Juraj Paľovčík, Slavstroj s.r.o.

Monitorovací výbor

 1. Eduard Baláž, Obec Lúčky – predseda 
 2. Kamil Minda, Obec Sliepkovce
 3. Ing. arch. Eva Kutášová, podnikateľka
 4. Mgr. Michal Danočko, ZŠ s MŠ Zalužice
 5. Ing. Ladislav Sekletár, FS Lučane

Revízna komisia

 1. Ing. Jozef Knežo, podnikateľ
 2. Mgr. Marián Uhrina, OZ LaVieNa – predseda 
 3. Ing. Vladimír Vinco, Obec Čierne Pole

Kancelária OZ Medzi riekami

PhDr. Tomáš Červeňák – projektový manažér

Mgr. Marcela Koščová – ekonómka

Ing. Gréta Semanová – administratívny pracovník

Zdieľať na sociálnych sieťach