Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OZ Medzi riekami. Tvoria ho všetci členovia OZ.

Výkonný výbor

Výkonný výbor je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán v období medzi valnými zhromaždeniami. Vykonáva činnosti v súlade so stanovami a vnútornými riadiacimi smernicami OZ Medzi riekami. Výkonný výbor má 15 členov z toho 4 členovia zastupujú neziskový sektor, 4 členovia zastupujú súkromný sektor a 7 členovia zastupujúverejný sektor.

Členovia výkonného výboru:

 1. Ing. Matej Repel, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, predseda výkonného výboru
 2. Ing. Iveta Pavliková, Obec Slavkovce, podpredseda výkonného výboru
 3. Ing. Miroslav Čičák, Obec Zemplínska Široká
 4. Bc. František Genco, Obec Bajany
 5. Stanislav Mráz, Obec Čečehov
 6. Mgr. Gabriel Viňanský, Obec Zalužice
 7. Anton Kocela, Obec Pavlovce nad Uhom
 8. Vladimír Kováč, Obec Hatalov
 9. Ing. Drahomíra Hlohinová, Nadácia na záchranu a obnovu senianskeho kaštieľa
 10. Ing. Stanislav Krajňak, PhD., DHZ Hatalov
 11. Ing. Eva Tchuriková, Palín
 12. Ľudovít Tkáč, Sliepkovce
 13. Branislav Braššo, Eastgarden s.r.o., Čečehov
 14.  Anna Balogová, Zelenina V.A.M.,
 15. Ing. Juraj Paľovčík, Slavstroj s.r.o.

Výberová komisia

Výberová komisia pre výzvy vo verejnom sektore:

 1. PhDr. Tomáš Červeňák, MAS Medzi riekami
 2. Ing. Lenka Tkáčová, MAS Duša
 3. Ing. Lenka Paulíková

Výberová komisia pre výzvy v neverejnom sektore:

 1. PhDr. Tomáš Červeňák, MAS Medzi riekami
 2. Ing. Gréta Semanová, MAS Medzi riekami
 3. Mgr. Marcela Koščová, MAS Medzi riekami

Monitorovací výbor

 1. Eduard Baláž, Obec Lúčky
 2. Kamil Minda, Obec Sliepkovce
 3. Ing. arch. Eva Kutášová, podnikateľka
 4. Martina Vargová, OZ ResetH Hažín
 5. Ing. Ľudmila Gajdošová, MAS Medzi riekami

Revízna komisia

 1. Ľubomír Macko – Obec Iňačovce
 2. Mgr. Marián Uhrina  – OZ LaVieNa – predseda revíznej komisie
 3. Ľudovít Tkáč – podnikateľ Sliepkovce

Kancelária OZ Medzi riekami

PhDr. Tomáš Červeňák – projektový manažér

Ing. Ľudmila Gajdošová – odborný asistent

Mgr. Marcela Koščová – ekonómka

Ing. Gréta Semanová – administratívny pracovník

Zdieľať na sociálnych sieťach