BirdWatch

Podujatie, ktoré sa organizuje v celej Európe a ktorého cieľom je propagovať pozorovanie vtáctva a sledovať jesennú migráciu. Ide o celodennú exkurziu so sprievodcom ornitológom po náučnom chodníku Vtáčím rajom, ukážkou krúžkovania na lúke Ostrovik.

čítať viac