Zaujímavosti a zvláštnosti

Typická pre predmetný región je blízkosť 3 hraníc – ukrajinskej, maďarskej aj poľskej. Najmä blízkosť Ukrajiny môže v blízkej budúcnosti zohrať významnú úlohu pri rozvoji cieľovej oblasti. Potenciálnej spolupráci s Ukrajinou by mala napomôcť aj jednoduchšia a plynulejšia prevádzka zrekonštruovaného hraničného prechodu Vyšné Nemecké aj prechod Ubľa – Malyj Bereznyj.

Potenciál dopravného napojenia na transeurópske magistrály zvýrazňuje aj blízkosť širokorozchodnej trate v Čiernej nad Tisou a bezprostredná blízkosť na trase budúcej D1 (smer západ – východ). Potenciál spočíva v kooperácií s obchodnými partnermi okolitých krajín, predovšetkým s Ukrajinou. História vzájomnej spolupráce otvára po zohľadnení možných politických rizík významné obchodné príležitosti.

K hraničnému priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod vedie prístupová cesta I. triedy – E50 (I/50). Tento priechod je určený pre diaľkovú cestnú osobnú a nákladnú dopravu.

Oba spomínané hraničné priechody patria medzi najvýznamnejšie cestné priechody dané schválenými medzinárodnými nosnými a doplnkovými koridormi TEN a medzinárodnými cestami, ktoré prechádzajú územím SR a súčasne sú určené i plánovanou sieťou diaľnic a rýchlostných ciest SR. Oba priechody majú nepretržitú prevádzku, sú určené pre všetkých obyvateľov sveta a obmedzenie pre nákladnú dopravu platí len v prípade hraničného priechodu Ubľa – Malyj Breznyj.

Geopolitické umiestnenie regiónu môže mať v prípade „otvorenia“ hraníc s Ukrajinou za následok, že tento najmenej rozvinutý región sa stane centrom záujmu podnikateľov a investorov.

Komparatívnou výhodou regiónu je aj silná rybnikárska tradícia a vhodné podmienky pre rozšírenie rybnikárstva, chovu rýb, športového rybárstva a súvisiacich aktivít (pozorovanie vodného vtáctva, vodné športy a pod.).

Typické črty:

–           rovinatosť, v minulosti zamokrené územie v súčasnosti umelo odvodnené

–           toky ako významný prvok v krajine, doplnené o umelé kanály

–           poľnohospodárstvo, scelené lány, občas prerušené lesíkom alebo vetrolamom

Zaujímavosti a zvláštnosti územia:

–           rybníky pri Sennom a PR Ortov ako významné vtáčie lokality – v roku 1990 slovenská vláda s cieľom zachovať biodiverzitu Laborec-Uh určila základnú oblasť a ochrannú zónu (425 ha) rezervácie senné za jednu z prvých lokalít Ramsarskej dohody na území Slovenska

–           národné kultúrne pamiatky (kaštieľ Senné, Budkovce, viaceré chrámy/kostoly, aj menšie objekty)

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *