Juraj Pado

Narodil sa 20. marca 1922 v Čečehove v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil vo Vrbovci (dnes Vrbovská ulica v Michalovciach) a v rodisku, do meštianky v Michalovciach. Nakoľko mu sociálne pomery v rodine nedávali možnosť ukončiť stredoškolské vzdelanie maturitou, musel ho prerušiť. Po roku práce na otcovom hospodárstve nastúpil do zamestnania na notárskom úrade v meste ako pomocný úradník. Zmaturoval na Gymnáziu v Michalovciach. Okupačné vojsko ho odvlieklo z rodnej dediny, podarilo sa mu však ujsť. Po oslobodení Michaloviec a okolia v jeseni 1944 nastúpil najprv ako civilný pracovník do novovzniknutého vojenského denníka Nová sloboda. Ako dobrovoľník I. čs. armádneho zboru vo funkcii redaktora frontových novín, odkiaľ ho prevelili do armádneho denníka Za svobodné Československo, prešiel s postupujúcim frontom až po Prahu. V rokoch 1945—1947 pôsobil ako pomocník osvetového dôstojníka pluku v Košiciach. Štúdiá na Právnickej fakulte UK v Prahe prerušil. V rokoch 1948—1952 pracoval ako tajomník literárneho oddelenia v redakcii Československého rozhlasu v Košiciach, odkiaľ prešiel do služieb Povereníctva školstva, vied a umení a neskôr Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave (1952—1954). Po zrušení literárneho oddelenia na povereníctve sa v rokoch 1954—1956 vrátil do rozhlasu v Košiciach. Medzitým ukončil štúdiá na Filozofickej fakulte UPJŠ, v rokoch 1956—1960 pôsobil ako profesor na strednej škole v Sabinove a vrátil sa do Košíc, kde mu ponúkli miesto inšpektora pre kultúru na MsNV. Po dvoch rokoch pôsobenia v tejto funkcii definitívne zakotvil v školstve. Pôsobil tam ako profesor na gymnáziách až do svojho odchodu na dôchodok roku 1982. Zomrel v Košiciach 6. apríla 2010.

(zdroj: vydavateľstvo Formát)

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *