Kraj, kde ľudia žijú radi

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu a udržaniu kvality prírodného prostredia cieľového územia v karpatskom regióne a zlepšenie občianskeho života – aktivizácia a zvýšenie miestnych ľudských kapacít

Špecifické ciele projektu:

 1. Zvýšiť kapacitu, akcieschopnosť a partnerstvo miestnych komunít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
 2. Zvýšiť účinnosť a inovatívnosť environmentálne šetrného rozvoja územia  cez realizáciu pilotných inovatívnych opatrení miestnymi komunitami

Zmysel projektu

 • Zvýšiť povedomie obyvateľstva prihraničného regiónu o problematike ochrany životného prostredia.
 • Rozvoj občianskeho sektora v oblasti environmentálneho spravovania územia.
 • Budovanie ľudských kapacít miestnych komunít, ktorí si sami v partnerstve budú realizovať nimi stanovené konkrétne a potrebné aktivity v teréne, zamerané na ekologický prístup k rozvoju územia. Krok za krokom. Za pomoci a podpory externých poradcov (koučov).
 • Zlepšiť environmentálne priateľské spravovanie územia a akcieschopnosť miestnych komunít o životné prostredie  cieľového územia.
 • Zavedenie nástrojov, ktoré umožnia miestnym záujmovým skupinám trvaloudržateľne využívať prírodné zdroje.
 • Aktivity projektu

Úloha 1 Školenia pre miestne záujmové skupiny, aby sa zvýšili ich kapacity pre trvaloudržateľný rozvoj

V rámci prvej úlohy bol zorganizovaný súbor školení na tieto témy:

 1. Budovanie tímu
 2. Projektový manažment
 3. Manažment organizácie
 4. Budovanie partnerstiev
 5. Riešenie konfliktov

[divider height=“5″ style=“default“ line=“0″ themecolor=“1″]

Úloha 2 Výučbový program pre školy “Krajina kde ľudia žijú radi”, ktorý zvýši lokálpatriotizmus a podporí užšiu spoluprácu medzi obyvateľmi a starostami pri hľadaní riešení na environmentálne problémy (napr. čierne skládky)

[divider height=“5″ style=“default“ line=“0″ themecolor=“1″]

Úloha 3 Obnova a oživenie zelených zón – verejných priestranstiev, pripravené v spolupráca s Katedrou architektúry, TU Košice.

Zorganizovaných 5 verejných prerokovaní účelu verejných priestranstiev a následné zapracovanie pripomienok do projektov. Na základe týchto projektov bolo 5 verejných priestranstiev obnovených a to v obci Bunkovce, Jastrabie pri Michalovciach, Hažín, Senné a Stretava.

[divider height=“5″ style=“default“ line=“0″ themecolor=“1″]

Úloha 4 Realizácia praktických riešení pre ochranu a tvorbu životného prostredia miestnymi komunitami

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na 3 vodné plochy – rybníky (lokalita Bunkovce, Stretava, Zemplínska Široká) Zrealizované 1 územie chránené školou a 2 environmetálne opatrenia.

[divider height=“5″ style=“default“ line=“0″ themecolor=“1″]

Počas trvania projektu sme sa svojimi aktivitami zamerali na budovanie kapacít hlavne miestnych aktérov, najmä obcí, aby boli obce sami schopné formulovať a realizovať priority pre regionálny rozvoj v súlade s trvalo udržateľným rozvojom územia.

Projekt bol spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

brožúra k projektu

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *