Lastomír

MAS_MR_Lastomir

História

Obec sa spomína od roku 1288 ako zemepánsky majetok Lezthemer, z roku 1302 Leztemer, z roku 1389 ako Lestemir, z roku 1391 ako Kysleztemer, z roku 1412 ako Fel Leztemer, z roku 1773 ako Lastomír, maďarsky Lasztomir. V roku 1288 sa spomína ako zemiansky majetok. Patrila viacerým zemepánom, v 19. storočí Mednyanszkým, Nyevickým, Vladárovcom a iným. V roku 1715 mala obec 27 opustených a 7 obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 108 domov a 956 obyvateľov, v roku 1828 mala 137 domov a 1001 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom, v rokoch 1880-1910 sa mnohí vysťahovali. V roku 1832 bol v obci cukrovar.

Pamiatky

  • reformovaný kalvínsky kostol zo 17. stor.

Významní rodáci

  • Michal Dzvoník – spisovateľ
  • Helena Sigulova – spisovateľka
  • MUDr. Treščák – lekár a drevorezbár
  • prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. – vedec

Zaujímavosti
Obec Lastomír často  označujú ako obec kostolov, pretože sa tu nachádzajú 4 kostoly. Jeden z nich –  kostol reformovanej kresťanskej cirkvi – postavený v rokoch 1785 – 1789, je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka a je pod ochranou pamiatkového úradu. /foto 1/.
V minulosti bol v obci kaštieľ veľkostatkára Szella, v ktorom dnes sídli základná škola /foto 2/.
Zaujímavosťou obce je aj Pamätník oslobodenia obce, ktorý tvorí tank T 34 a pamätná tabuľa. /foto 3/.
Obec má vybudované všetky inžinierske siete, materskú školu, kultúrny dom s obecným úradom / foto 4/.  Najnovšie postavené v obci je multifunkčné ihrisko / foto 5/.

Fotogaléria

Webstránka

www.obeclastomir.sk

Mapa

[mapsmarker marker=“12″]

Zdieľať na sociálnych sieťach
Uverejnené v Obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *