Malé Raškovce

MAS_MR_Male Raskovce

História

Obec vznikla v chotári obce Veľké Raškovce. Spomína sa od roku 1478 ako Kysraska, z roku 1773 ako Male Rasskowcze, z roku 1786 ako Male Rakowicze, z roku 1808 ako Malé Rasskowce, z roku 1920 ako Malé Ražkovce, z roku 1927 ako Malé Raškovce, maďarsky Kisraska. V roku 1478 sa spomína ako zemiansky majetok. Zemepáni sa často striedali. V 19. storočí tu mali majetky Stepánovci a iný. V roku 1715 mala obec 17 opustených a 10 obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 48 domov a 356 obyvateľov, v roku 1828 mala 37 domov a 288 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V roku 1831 sa zapojili do roľníckeho povstania.. Tunajší zeman Peter Tasnády patril k vodcom povstania. V rokoch 1880-1900 sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR sa obyvatelia obce zaoberali okrem poľnohospodárstva aj výšivkárstvom a zhotovovaním výrobkov z dreva. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

  • Reformovaný kostol bol postavený v roku 1836. V dedine sa nachádzalo niekoľko kaštieľov, ktoré zmenou majiteľov postupne schátrali. Posledný kaštiel, ktorý sa nachádzal v susedstve paróchie (farského úradu) zanikol na prelome 19. a 20. storočia.

Významní rodáci

  • Od roku 1687 časť obce vlastnil aj Gáspár Serédy. Od roku 1730 zemepánmi tejto obce boli Isaák, Stépán, Mészáros, Kiss, Besenyei, Sennyey, Thuránsky, Richter, Nedeczky, Tasnády, Aisdorfer,Szent-Léleky, Horváth, Viczmándi, Janthó, Pócs, Ocskay, a Terestényi.
  • Peter Tasnády – tunajší zemepán, bol vodcom roľníckeho povstania v r. 1831
  • Jozef Arvay (farárov syn, narodil sa v r. 1823) – pedagóg, neskôr riaditeľ v učiteľskom ústave v Sárospataku
  • Tenor Gábor Szakál – operný spevák, žije v Košiciach

Zaujímavosti
V dňoch 30. a 31. júla 2016 oslavujeme 185. Výročie roľníckeho povstania na Východnom Slovensku. Peter Tasnády, vodca tohto povstania bol rodákom našej dediny. Jeho pamiatku pripomína aj pamätná tabuľa na miestnom kultúrnom dome.

Fotogaléria

Webstránka

www.maleraskovce.sk

Mapa

[mapsmarker marker=“13″]

Zdieľať na sociálnych sieťach
Uverejnené v Obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *