Palín

MAS_MR_Palin

História

Prvá písomná zmienka o Palíne je z roku 1302 a súvisí s predajom územného majetku šľachticmi z Krčavy, ktorý susedil s majetkom Palína. V listine sa uvádza ako zem Paulyn a rovnako sa tu spomína aj potok Paulyn. Tento potok sa spomína už v listine z roku 1266 ako Polipatoka a nepriamo dokazuje existenciu Palína, ktorý však v listine nie je uvedený. V písomnostiach zo 14. až 17. storočia sa názov obce vyskytuje v tvaroch Paulyn, Palyn, Palen, Palyin, Pallyin a Palín, ktoré sú len pravopisnými obmenami názvu Palín. Názov je odvodený od osobného mena Pavol, ktorý mohol byť jej zakladateľom alebo významným vlastníkom.  V roku 1320 sa spomína Palín ako zemiansky majetok. Koncom 14. storočia tu mali podiel aj michalovskí zemani. V roku 1427 mala obec 12 port, v roku 1715 mala 10 domácnosti. Koncom 16. a 17. storočia boli zemepánmi Daróczyovci, Szeretvayovci, v 19. storočí Tomcsányiovci. V roku 1828 tu bolo 121 domov a 822 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, košikárstvom a výšivkárstvom.

Významní rodáci

  • Štefan Ďorovčík – bibliograf, pracoval v Matici slovenskej (zakladateľom a tvorcom knižničného systému)
  • p. Virčík – projektoval statiku mosta SNP

Zaujímavosti

Kultúrny život v obci vždy úzko súvisel s miestnymi školami, kde učitelia so žiakmi nacvičovali kultúrne programy k rôznym štátnym i cirkevným sviatkom. Už v roku 1919 vznikol v obci ochotnícky krúžok, ktorý nacvičil niekoľko divadelných hier. Krúžok však zanikol. V obci pracovala i miestna ľudová knižnica, neskôr zmenená na strediskovú. Nový dych dostáva kultúra v obci až v 60-tych a 70-tych rokoch, kedy si občania postavili kultúrny dom. V obci istý čas boli vydávané aj noviny Palínčan. Miestne kultúrne stredisko od roku 1978 nahradilo Osvetové zariadenie Palín.

Fotogaléria

Webstránka

www.obecpalin.eu

Mapa

[mapsmarker marker=“14″]

Zdieľať na sociálnych sieťach
Uverejnené v Obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *