Pavlovce nad Uhom

MAS_MR_Pavlovce nad Uhom

História

Obec Pavlovce nad Uhom patrila do bývalej Užskej župy. Daroval ju zemanom pravdepodobne kráľ Ladislav IV. Je o tom zmienka v listine Jágerskej kapituly z roku 1334. Zeman Peťo zvaný Túz v roku 1327 predložil pred kráľa Karola Róberta listinu o darovaní tejto dediny a kráľ mu ešte v tom roku potvrdil jej vlastníctvo novou donáciou. V písomnostiach zo 14. storočia sa vyskytuje pod názvom Palouch, od 15. storočia pod názvom Palocz. Oba názvy sú považované za maďarizované tvary staršieho slovenského názvu Pavloviec. Za najpravdepodobnejšiu považuje možnosť, že išlo o maďarizované názvy slovenského Plavce, teda dediny Plavcov, strážcov krajinskej cesty v uhorskom pohraničí v 11. a 12. storočí. Je zrejmé, že pôvodný názov Plavci (Plavce) vznikol v slovenskom prostredí.

Pamiatky

  • rímskokatolícka kaplnka sv.Jána Nepomuckého z 18. stor.
  • park pri býv. kaštieli z prvej polovice 19. stor.
  • Panská jazdiareň, rajčuľňa z 19. stor.
  • rímskokatolícky kostol sv.Jána Krstiteľa z roku 1793

Významní rodáci

  • Štefán Bubán – výtvarný umelec (kresba, maľba a monumentálna tvorba), žije a tvorí v TV, pôsobí v Umeleckej besede slovenskej.
  • Pavol Balla – významný ukrajinský výtvarný umelec, jeho život a tvorba sú späté s mestom Užhorod

Zaujímavosti
Jednu z najstarších, písomne zaznamenaných udalostí na území dnešného východného Slovenska predstavuje roľnícka vzbura, ktorá sa odohrala v roku 1456 na majetku pána Ladislava z Pavloviec (zdroj – Wagner: Diplomatarium comitatus Sarosiensis, s. 65 – 66):

[blockquote author=““ link=““ target=“_blank“]
Rozvážni mužovia, susedia a naši milí priatelia!
Dnes nám doručili váš list, v ktorom nám okrem iného píšete, že do okolia hradu Kamenice a Plavča vtrhlo množstvo zbojníkov, ktorých počet každým dňom vzrastá a zo dňa na deň páchajú rozsiahlejšie škody. Žiadate nás v liste, aby sme vám poslali ľudí na pomoc proti týmto zbojníkom. Ráčte vziať na vedomie, že naši ľudia, ktorých máme, sú nateraz vyslaní na pomoc proti vzbúreným roľníkom u vznešeného pána Ladislava z Pavloviec. Dúfame však, že ich bude môcť vo veľmi krátkom čase uvoľniť. Len čo budú naši ľudia uvoľnení, ochotne ich, ak budete chciet: pošleme na žiadané miesto.
Dané v Trebišove, v utorok pred sviatkom blahoslavených apoštolov Šimona a Júdu
(26. októbra) v roku 1456. Ján Perényi, taverník najjasnejšieho kniežaťa – pána kráľa Ladislava.

[/blockquote]

Inou zaujímavosťou je to, že ešte v polovici 20. storočia tu bola osada rumunsky hovoriacich Cigánov, ktorí sa zaoberali korytárskou výrobou (z ľahkých listnatých driev robili veľké korytá na obrábanie ošípaných, na solenie mäsa, korýtka na cesto, vahany, lyžice, varechy ap.).

Obec Pavlovce skrýva omnoho viac zaujímavosti ako by sa tu vošlo. Preto odporúčame, ak Vás zaujímajú aj ďalšie, tak navštívte našu obecnú stránku, alebo radi Vás privítame aj osobne v našej obci a o našich zaujímavostiach sa môžete dozvedieť aj priamo od našich občanov z prvej ruky.

Fotogaléria

Webstránka

www.pavlovce.sk

Mapa

[mapsmarker marker=“15″]

Zdieľať na sociálnych sieťach
Uverejnené v Obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *