Projekt – Príprava stratégie miestneho rozvoja

Prijímateľ: Občianske združenie Medzi riekami

 

Názov projektu: Príprava stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je sformovanie životaschopného verejno-súkromného partnerstva za účelom prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v súlade s princípmi LEADER.

 

Číslo projektu: 191KE040009                                Začiatok realizácie aktivít projektu: 01.07.2015

Výška poskytnutého NFP: 11 510,00 EUR        Ukončenie realizácie aktivít projektu: 15.11.2015

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  www.partnerskadohoda.gov.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *