Senianske rybníky pri Iňačovciach

Toto jedinečné územie s rozlohou len vyše 2700 ha je u nás najvýznamnejšou lokalitou pre hniezdenie a migráciu vtáctva s celoeurópskym významom. Centrálnu časť územia tvorí rybničná sústava s viac ako 20 rybníkmi. V jej severnej časti sa nachádza najväčší z nich s rozlohou 213,31 ha, ktorý bol vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu Senianske rybníky. NPR je tiež zaradená medzi tzv. Ramsarské lokality – mokrade medzinárodného významu. Okolie rybníkov tvoria mokré a podmáčané lúky a pasienky, rôzne typy mokradí alebo vodné toky. Bol tu zaznamenaný výskyt takmer 290 druhov vtákov, z ktorých minimálne 125 druhov hniezdičov. Medzi najvzácnejšie druhy patrí lyžičiar biely, beluša veľká, beluša malá, volavka purpurová, žeriav popolavý, orliak morský, chochlačka bielooká, kačica chrapačka, potápka červenokrká, či kalužiak červenonohý a brehár čiernochvostý. Chránené vtáčie územie Senianske rybníky bolo zaradené do Európskej sústavy chránených území Natura 2000 a sú vyhľadávanou ornitologickou lokalitou nie len pre odborníkov, ale aj širokú verejnosť. Územie je širokej verejnosti, turistom i cyklistom sprístupnené náučným chodníkom „Vtáčím rajom“ na ktorom sa nachádza 15 informačných panelov, 5 drevených pozorovacích veží, drevené altánky a tradičné vahadlové studne.

Obrázok prevzatý z http://www.obecinacovce.sk/index.php?id=26&gi=45

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *