Slavkovce

MAS_MR_Slavkovce

História

Prvá zmienka o obci je z roku 1315 Zalouk. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1321 Solouk, 1322 Zelenk, 1422 Zalowka, 1444 Zalka, 1461 Zalok, 1773 Szlawkovcze, 1786 Slakowcze, 1808 Slalowce, 1920 Slavkovce. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Szalók.
Obec patrila pod Zemplínsku župu, okres Michalovce, Prešovský kraj. Po roku 1960 sa obec začlenila pod okres Michalovce, Východoslovenský kraj.
Osídlenie v neolite, sídlisko pilinskej kultúry, sídlisko a hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej.
Obec sa spomína 1315 ako majetok magistra Michala z rodu Ákoš, od 1403 patrila viacerým zemepánom, v 18. storočí rodine Kazinczyovcom, od začiatku 19. storočia rodine Kossuthovcov. V roku 1715 mala 15 opustených a 6 obývaných domácností. 1828 82 domov a 604 obyvateľov. Zapojili sa do roľníckeho povstania 1831. Roku 1880-1900 sa mnohí vysťahovali.

Významní rodáci

  • Ignác Roškovič – pravoslávny ikonopisec
  • Štefan Švagrovský – jazykovedec na UK v BA

Zaujímavosti

V katastrálnom území obce Slavkoviec nachádza sa prírodná rezervácia Slavkovské slanisko a juhozápadne od katastrálnej hranice obce sa rozprestiera národná prírodná rezervácia Kopčianske slanisko (v kat. území Zemplínske Kopčany). Na východnej strane k. ú. Slavkoviec hraničí s prvkami R-ÚSES okresu Michalovce: regionálne biocentrum Brehy rieky Duša a regionálny biokoridor Laborec.

Prírodnú rezerváciu Slavkovské slanisko vyhlásilo Ministerstvo kultúry pod č. j. 6166/1982-3 zo dňa 30.9.1982, na ochranu subhalofytnej vegetácie slanistej stepi panónskej kvetenej oblasti so zastúpením zriedkavých i charakteristických druhov rastlín. Nachádza sa pri ceste III/0502 vedľa severného okraju zastavaného územia obce Slavkovce. Lokalita zahrňuje slané pasienky na p.č. 1575/1 (hon Panská pažiť) a 1579/5 (hon Za vrátami o celkovej výmere 21,7906 ha.).

V obci je pestrý kultúrny život, aktívne tu  pracujú miestne organizácie Únie žien a Jednoty dôchodcov.  Obec podporuje činnosť  spevokolu Radosť a hudobnej skupiny Aktual. Miestne ľudové zvyky, remeslá a kultúru  približuje Dom ľudových tradícií a remesiel,  zriadený obcou v roku 2007.

Fotogaléria

Webstránka

www.obecslavkovce.sk

Mapa

[mapsmarker marker=“17″]

Zdieľať na sociálnych sieťach
Uverejnené v Obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *