Štefan Ďurovčík

* 13.1.1936 Palín

† 8.10.1986 Martin

knihovník – bibliograf

Študoval v Michalovciach a v Bratislave. Pôsobil ako knihovník v Bratislave, redaktor časopisu Čitateľ, vedúci Bibliografického odboru MS v Martine, učiteľ na Katedre knihovedy a vedeckých informácií na FF UK v Bratislave, na Strednej knihovníckej škole v Martine, vedecký tajomník MS, vedeckovýskumný pracovník MS v Martine. Bol univerzálne orientovaný knihovník a bibliograf. Bol odborník na zavádzanie počítačových systémov do knihovníckej praxe. Zameral sa na medzinárodné desatinné triedenie, selekčné a klasifikačné jazyky. Spolupracoval na tvorbe generálneho plánu retrospektívnej bibliografie. Bol jedným z hlavných autorov Automatizovaného informačného systému slovenskej národnej bibliografie, uznávaného aj v zahraničí. Bol spoluautorom návrhu prvého národného knižničného zákona.

DIELO

Výber: knižné: Výskum systému Slovenskej národnej bibliografie a jej strojového spracovania. Martin 1971; Hierarchické klasifikačné systémy. Martin 1979; Automatizovaný systém slovenskej národnej bibliografie. Bratislava 1982; učebné texty: Prehľad vývoja a súčasné problémy knihovnícko-bibliografických klasifikácií. Bratislava 1966; štúdie: Základy knihovníctva. Úvod do knižničnej vedy. In: Základy knihovníctva 1. Martin 1983, s. 2-21.

Literatúra o ŠTEFANOVI ĎUROVČÍKOVI vo fonde knižnice Biografický lexikón Slovenska C-F. – Zv. II. – Martin : SNK.- Národný biografický ústav, 2004. – S. 391-392.

MAŤOVČÍK, A. – PARENIČKA, P. – ĎUROVČÍK, Š. : Lexikón osobností mesta Martin. – Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006. – S. 48.

ĎURIŠKA, Zdenko : Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti. – Martin : Matica slovenská, 2007. – S. 288.

(zdroj:Turčianska knižnica v Martine)

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *