Zalužice

MAS_MR_Zaluzice erb_obce-252x300

História

Zalužice vznikli v roku 1973 zlúčením Malých a Veľkých Zalužíc do spoločnej obce.

Malé Zalužice:

Názov obce je doložený z roku 1419 ako utraque Zalachka, z roku 1449 ako Kyszalachka, z roku 1450 ako Felsezalachka, z roku 1808 ako Malé Zalužice, z roku 1920 ako Zalužice; po maďarsky Zalacska, Kiszalacska.

Osídlenie v neolite – sidlisko bukovohorskej kultúry z mladšej doby bronzovej a slovanské z doby poveľkomoravskej.

Obec je písomne doložená z roku 1419. Patrila panstvu Michalovce. V roku 1427 mala s obcou Veľké Zalužice 32 port. Začiatkom 18. storočia sa spomínajú tunajšie vinohrady. V roku 1715 sa útekom poddaných značne vyľudnila, v roku 1720, keď ju dosídlili, mala 16 domácností, v roku 1828 mala 58 domov a 543 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a plátenníctvom. Do 20. storočia vlastnili v obci majetky Sztárayovci.

Veľké Zalužice:

Názov obce je doložený z roku 1249 ako Zoluska, Zaluska, z roku 1258 ako Zalchka, z roku 1336 ako Zaluchka, z roku 1419 ako utraque Zalachka, z roku 1449 ako Zalachka Maior, z roku 1808 ako Welké Zalužice; po maďarsky Nagyzalacska.

Obe obce boli administratívne začlenené pod Užskú župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov, po roku 1960 pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský. Vyvinutá obec sa spomína v roku 1249, keď majetok Sobeslavovho syna Petra získal Jakov. V roku 1427 mala s obcou Malé Zalužice 32 port. Patrila panstvu Michalovce.

Pamiatky

  • rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla z roku 1848

Významní rodáci

  • Ľudmila Lakomá–Krausová – maliarka
  • Milan Choma básnik – literát, býva v Kežmarku
  • Martin Šalacha – herec Divadla Andreja Bagara v Nitre
  • Miroslav Starják – huslista, založil sláčikové kvarteto Synequa
  • Branko Ladič – dirigent SND v BA, klavirista

Zaujímavosti
V daňovom súpise z roku 1427 (za vlády Žigmunda Luxemburského) sú Veľké Zalužice aj Malé Zalužice zapísané pod rovnakým menom Zalužice (Zalochka – Salochka). Z toho dôvodu nemožno presne zistiť koľko sedliackych rodín tam žilo. Vzhľadom na to, že sedliaci z oboch dedín boli zdanení od vyše 60 port (z lat. porta – brána), čo bola stála daň, ktorú v 14. storočí zaviedol kráľ Karol Róbert a vyberala sa od každej poddanskej brány – porty vo výške 18 denárov, možno predpokladať, že Veľké Zalužice boli veľkou dedinou s vyše 30 obývanými sedliackymi domami.

Fotogaléria

Webstránk

www.zaluzice.sk

Mapa

[mapsmarker marker=“22″]

Zdieľať na sociálnych sieťach
Uverejnené v Obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *