Zásobník projektových zámerov

Milí spoluobčania,

dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o vyplnenie nášho Zásobníka projektových zámerov. Tento formulár bol vytvorený Občianskym združením Medzi riekami, pretože rozvoj územia nie je možné zabezpečiť prácou jedného alebo dvoch ľudí, je to dlhodobá spolupráca všetkých subjektov, ktorí v území žijú a vyvíjajú aktivity, či už podnikateľské alebo verejnoprospešné. Je určený všetkým – obciam, podnikateľom, školám, neziskovým a príspevkovým organizáciám, ktoré majú  v pláne v budúcnosti realizovať nejaký projektový zámer na území medzi riekami Laborec – Uh.  Jeho vyplnenie Vám zaberie len pár minút a môžete tím pomôcť Vám a Vášmu zámeru.

Chcete investovať do obnovy, modernizácie alebo do rozvoja svojho „podnikania“? Máte nápad na vzdelávacie, kultúrne, športové alebo iné neinvestičné aktivity? Chcete spolupracovať s nejakým partnerom na projekte? Tento formulár je určený práve Vám! Naše OZ Medzi riekami tak bude poznať projektové zámery v našom území a bude môcť ľahšie nastaviť to, čo chceme spoločne dosiahnuť a smerovať našu podporu. Nemusia to byť len investičné zámery ale tiež neinvestičné akcie. V prípade, že máte viac zámerov vyplňte formulár viackrát.  

Za celý tým OZ Medzi riekami Vám vopred ďakujeme za pomoc!

Pozn.: Tento dotazníkový prieskum je samozrejme anonymný, takže Vám garantujeme, že nebudú zverejňované žiadne individuálne dáta. Získané výsledky budú prínosné a umožnia nám lepšie zacieliť prostriedky na Váš ďalší rozvoj.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *