Ukončenie 1. kôl výziev v rámci IROP

Informujeme žiadateľov, že dňom 14.5 2020 bolo ukončené 1. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-002. Počet podaných žiadostí: 0. Zostatok finančných prostriedkov na výzvu: 105 000,- EUR Informujeme žiadateľov, že dňom 15.5 2020 bolo ukončené 1. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-511-001. Počet podaných žiadostí: 0. Zostatok finančných prostriedkov na…

čítať viac

Zmena výzvy MAS_110/7.5/4

Informujeme žiadateľov, že nastala zmena výzvy 7.5 pre neverejný sektor. Dátum uzavretia výzvy sa posunul na termín: 30.06.2020. Aktuálnu výzvu nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-7-5-ns-podpora-na-investicie-do-rekreacnej-infrastruktury-turistickych-informacii-a-do-turistickej-infrastruktury-malych-rozmerov-na-verejne-vyuzitie/

čítať viac

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti 10. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS, ktorú vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka SR pre miestne akčné skupiny. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti… Informujte o tejto možnosti Vaše…

čítať viac

Projekt SMART RURAL

Projekt SMART RURAL je dva a pol ročný projekt pod záštitou E40 a podporovaný Európskou komisiou (DG AGRI). Cieľom projektu SMART RURAL je podporiť a inšpirovať obce k rozvoju a implementácii prístupu a stratégií “smart villages – chytré obce” po celej Európe. Pomocou projektu a získaním poznatkov o aktuálnom stave obcí vo vybraných krajinách Európy, bude možné…

čítať viac

Spoznaj svoj región na bicykli (3. ročník cyklistickej túry)

V sobotu 7.9.2019 sa uskutočnil 3. ročník obľúbenej cyklotúry spojenej so spoznávaním nášho regiónu. Zraz účastníkov bol o 9:00 hodine pred obecným úradom v Zemplínskej Širokej, kde všetkých účastníkov privítal starosta obce Zemplínska Široká a predseda Občianskeho združenia Medzi riekami Ing. Vladimír Mati. Spoločne sme sa vydali na cestu  cez obec Palín, kde sa…

čítať viac