Akčný plán rozvoja okresu mesta Michalovce

Okres Michalovce bol dňa 19.10.2018 zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Nelichotivý titul však znamená, že v priebehu 4 rokov bude môcť čerpať finančné prostriedky vo výške 4,4 mil. eur vyčlenené Vládou SR na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Hlavným cieľom podpory je tvorba nových pracovných miest. Tieto finančné prostriedky bude možné čerpať na základe Akčného plánu rozvoja okresu Michaloviec. Tento dôležitý strategický dokument  musí byť pripravený do 31.03.2019.

Spracovateľom Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce sú naši kolegovia z MAS DUŠA, o.z. Rovnako aj zástupcovia ďalších miestnych akčných skupín v okrese Michalovce (Poondavie a Medzi riekami) boli oslovení a rozhodli sa aktívne zapojiť do prípravy tohto akčného plánu. Dňa  4. 1. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie miestnych akčných skupín okresu Michalovce, na ktorom našu MAS zastupoval predseda Ing. Vladimír Mati a podpredseda Ing. Matej Repel, PhD. Pani Jarmila Lopatová, podpredsedníčka MAS Duša, bola navrhnutá ako zástupkyňa miestnych akčných skupín do výboru pre prípravu a realizáciu Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce.  V najbližších týždňoch bude potrebná pomoc všetkých odborníkov z oblasti samosprávy, podnikateľov aj tretieho sektoru, formou konzultácií, pripomienkovania materiálov alebo poskytovanie dôležitých informácií pre analytickú časť akčného plánu, či navrhovania opatrení.  Preto Vás, všetkých členov MAS Medzi riekami žiadame o súčinnosť pri požiadavkách zo strany vedenia našej MASky alebo pani Lopatovej v rámci prípravy tohto akčného plánu.

Vážené starostky a starostovia – členovia OZ Medzi riekami. V tejto súvislosti Vás tiež vyzývame o operatívne prehodnotenie a aktualizáciu plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja vašich obcí (PHSR). Tento strategický dokument jednotlivých obcí bude dôležitým zdrojom informácií pre spracovanie Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce o súčasných problémoch a potrebách obcí a obyvateľov okresu Michalovce. To čo je v PHSR má väčšiu šancu dostať sa aj do Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce. Preto by sme od Vás potrebovali, aby ste na svojich internetových stránkach zverejnili tieto aktualizované PHSR.

Ďalšie informácie:

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_michalovce/akcny_plan/PRIPRAVUJEME

%20AKCNY%20PLAN%20ROZVOJA%20OKRESU.pdf

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *