IROP: Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

MIRRI zverejnilo výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Cyklodoprava v slovenských regiónoch sa dočká výraznej podpory vďaka novej eurofondovej výzve. Na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, ktoré prispejú k rozvoju cyklodopravy, ide 21 miliónov  eur z eurofondov z regionálneho programu.

Oprávnený žiadateľ z menej rozvinutého a viac rozvinutého regiónu:

  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb).
  • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja).
  • Mimovládna organizácia.
  • Subjekty zo súkromného sektora3 (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola.
  • Organizácia štátnej správy4, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ materskej/základnej školy, materská/základná škola.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 13.10.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 13.12.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Viac informácií nájdete na: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysovanie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy-irop-po7-sc72-2021-74/1124-67-1124-17064/

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *