Ukončenie 11. kôl v rámci výziev IROP


Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 11. kolá nasledujúcich výziev:

IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 16.01.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR

IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.01.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR

IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.01.2022 – počet podaných žiadostí 1 – max. výška alokácie 82 403,40,- EUR

IROP-CLLD-S539-512-003 – ukončenie 30.01.2022 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 1 969,74- EUR

(výška zvyšných prostriedkov je orientačná, nakoľko prebieha hodnotenie podaných žiadostí)

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *