Výzva 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoNFP  v rámci implementácie stratégie CLLD z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

prílohy k výzve

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *