Výzva 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh/ a/alebo vývoj poľnoh. produktov

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Prílohy k výzve

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *