Výzva 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnoh. činností

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 

Prílohy k výzve

 

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *