Výzva 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Prílohy k výzve

Kritéria pre výber projektov

 

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *