Zrealizovaný projekt žiadateľa Obec Hatalov – Detské ihrisko v obci Hatalov

Predmetom projektu bola výstavba detského ihriska o rozmeroch 13,5×34 m v k. ú. obce Hatalov na parcelnom čísle 2/2. Realizáciou projektu vzniklo rozsiahle, bohaté a funkčné herné priestranstvo pre rôznorodé aktivity detí vo veku 2 až 14 rokov.

Primárnym cieľom projektu bolo prostredníctvom výstavby detského ihriska vytvoriť atraktívne miesto pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže obce Hatalov, zamerané na rozvoj ich zručností, zdravia a pozitívnych postojov k okoliu, v ktorom žijú. Víziou bolo prostredníctvom budovania infraštruktúry športových zariadení zlepšiť základné služby a kvalitu života detí v obci Hatalov.
Cieľom bolo tiež vytvoriť priestor, ktorý by slúžil rôznym vekovým generáciám, kde by mohli spoločne tráviť svoj voľný čas.
Dosiahnutím primárneho cieľa sa naplnili aj jeho čiastkové ciele, pozostávajúce z:

  • bezpečnej a komfortnej hracej plochy, poskytujúcej široké možnosti využitia,
  • vytvorenie pozitívneho vzťahu k športu a zdravého životnému štýlu,
  • zlepšenia podmienok pre aktívny oddych občanov,
  • psychomotorického rozvoja detí,
  • zlepšenia medziľudských vzťahov,
  • skultúrnenia prostredia.

 

Viac o projekte nájdete tu: https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2370

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *