Darujte 2% z dane na podporu OZ Medzi riekami

Ak sa rozhodnete darovať 2% dane, presný návod je uvedený nižšie:   Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom Vyhlásenie (editovateľné PDF)  Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)   Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom  Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo  Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)   Ak chce dobrovoľník poukázať…

čítať viac

Výzva na predkladanie projektov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Michalovce vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Bližšie informácie k výzve na priloženom linku: https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_michalovce/akcny_plan/20200109/Vyzva%202_OUMI_2019.pdf

čítať viac

OZNAMY PPA

PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám (ďalej MAS), ako aj žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie LEADER, že už naďalej nebude poskytovať odpovede na otázky zo strany MAS a žiadateľov, ktoré sa týkajú oprávnenosti výdavkov pre jednotlivé podopatrenia a rovnako oprávnenosti žiadateľa v rámci jednotlivých podopatrení. PPA má za…

čítať viac