Dobrovoľný hasičský zbor Hatalov

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym…

čítať viac

Dobrovoľný hasičský zbor Žbince

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym…

čítať viac

Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Ako už z názvu vyplýva snažíme sa vlastnými rukami zachrániť renesančný Seniansky kaštieľ, ktorý je pýchou nášho okolia. Krásne prostredie kaštieľa je korunované jeho bezprostredným okolím vtáčieho raja Senianskych rybníkov. Kaštieľ reprezentujúci našu vlastnú históriu nám umožňuje robiť si našu prácu s radosťou a patričnou hrdosťou. Príďte, spoznajte a odneste…

čítať viac

Folklórna skupina Hatalovčan

Folklórna skupina Hatalovčan vznikla v máji 2011 v obci Hatalov. Skupina má 23 členov – 11 mužov a 12 žien. Vo svojich vystúpeniach sa prezentuje tancom, spevom, hovoreným slovom a pásmami ako Fašangi , Stavene mája, Vilija , Pitanki, prevažne z regiónu Zemplín, ale aj iných oblastí Slovenska. Veľký obdiv…

čítať viac

Rybárstvo Zemplín s.r.o.

Naša spoločnosť obhospodaruje niekoľko vodných plôch v Košickom kraji a zameriava sa na túto činnosť: sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností  služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych  obchodná činnosť – veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností  poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja…

čítať viac

Plast-press s.r.o.

Firma Plast-press pôsobí v oblasti lisovania plastov. V súčasnosti vyrábame technické plastové komponenty hlavne pre bielu techniku, elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel a komponenty pre panelové radiátory. Sortiment výrobkov firmy Plast-press tvorí hlavne zákazková výroba na základe presnej technickej dokumentácie. V prípade potreby poskytujeme technické poradenstvo, s potenciálnym zákazníkom konzultujeme technické riešenie…

čítať viac

Agrospol s.r.o.

[button title=““ icon=““ icon_position=““ link=““ target=“_blank“ color=““ font_color=““ size=“2″ full_width=““ class=““ download=““ onclick=““]Zaoberáme sa moderným poľnohospodárstvom, kupujeme a prenajímame si poľnohospodárske pozemky. Podstata našej 4000 ha produkcie spočíva vo vytrvalosti. To znamená, že hospodárime veľmi ekologicky. Prihliadame na prírodu s nasledujúcim faktormi: –  ohľaduplne k pôde –  striedanie plodín  s kukuricou, slnečnicou,…

čítať viac

Pekáreň Kelpek

Pekáreň ako rodinná firma bola založená vo februári roka 1992 manželmi Máriou a Ladislavom Kelényovými za významnej pomoci pána Kelénya seniora, ktorý je majster v pekárenskej výrobe. Pekáreň bola uvedená do prevádzky v júni roka 1992 v prenajatých priestoroch v obci Čierne Pole 3 km od Veľkých Kapušian. Výroba bola…

čítať viac

AGRO-BIO s.r.o.

Spoločnosť AGRO – BIO s.r.o., Závadka vznikla v roku 1999. Predmetom našej činnosti je: – poľnohospodárska prvovýroba so zameraním na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka plemena LIMOUSIN, – pestovaníe obilovín – pestovanie olejnín. Konatelia spoločnosti: Juraj Gašpar Drahoš Lachyta   Adresa AGRO – BIO s.r.o., Závadka AB č. s. 142, 072…

čítať viac